top of page

Otázky & odpovědi

JAK SE MŮŽU OBJEDNAT NA FOCENÍ?

Spojte se se mnou pomocí kontaktního formuláře, e-mailem přímo na adrese [email protected], přes FB či IG nebo telefonicky. Odpovím vám nejpozději do dvou pracovních dnů. Přes sms zprávy rezervace neprovádím.

OBJEDNACÍ LHŮTA

Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti – doporučuji 2 týdny před plánovaným termínem focení.

KDE SE FOTÍ?

Focení probíhá převážně v exteriéru v Hradci Králové. Místo si samozřejmě můžete vybrat sami nebo ráda doporučím. Fotím ale i v ateliéru a u vás doma :)

KDY SE FOTÍ?

Ráda fotím v pozdní odpoledne nebo ráno, kdy je krásné světlo, ale není problém se domluvit na focení kdykoliv během dne. Pokud nám počasí nepřeje, focení se posune na jiný den.

CO NA SEBE?

Při výběru oblečení a obuvi mějte na paměti, že focení probíhá v přírodě, proto volte spíše zemitější či pastelové barvy. Pokud si nejste jisti, bílá je sázka na jistotu : )

Po rezervaci termínu vám pošlu manuál, kde najdete informace k výběru oblečení. Samozřejmě se na mě pak můžete obrátit s jakoukoliv otázkou a já ráda poradím : )

ZRUŠENÍ REZERVACE

Pokud se na focení nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit a potřebujete tedy focení zrušit nebo domluvit nový termín, prosím o oznámení telefonicky nebo e-mailem s dostatečným časovým předstihem.

ZPOŽDĚNÍ

V případě zpoždění se čas focení nenahrazuje a budeme tedy mít méně času na focení. Snažte se tedy proto na focení dorazit radši o pár minut dřív : )

KDY PROBÍHÁ PLATBA?

Platba je splatná v den focení a to nejlépe na účet.

CO KDYŽ DĚTI NEBUDOU SPOLUPRACOVAT?

Děti také někdy nemají náladu, stejně jako my : D Zatím se mi ale nestalo, že bych z nich nevytáhla aspoň pár úsměvů. Před focením ode mně dostane tipy na to, jak děti na focení připravit a jak si s nimi focení užít :D

CO KDYŽ BUDE PRŠET NEBO BUDEME NEMOCNÍ?

Nic se neděje, najdeme nový termín : )

ZA JAK DLOUHO BUDU MÍT HOTOVÉ FOTOGRAFIE?

Doba dodání náhledů i konečných fotografií se odvíjí od momentálního vytížení, vždy se ale snažím poslat vše co nejdřív, protože vím, že se na fotky těšíte :) Termíny mám nastavené následovně: do 3 týdnů od focení zasílám náhledy částečně upravených fotografií. U vybraných fotografií provádím další drobné retuše a zasílám do 3 týdnů od obdržení informace o vašem výběru.

BUDETE FOTOGRAFIE ZVEŘEJŇOVAT?

Moc ráda bych použila vámi vybrané fotografie k vlastní propagaci na svých stránkách a sociálních sítích. Za váš souhlas se zveřejněním budu moc ráda, jelikož je to jediný možný způsob prezentace mojí práce. Pokud si nepřejete, aby vaše fotografie byly zveřejněny, prosím, informujte mě o tom dopředu a já to samozřejmě budu plně respektovat.

NEUPRVENÉ FOTOGRAFIE

Neupravené fotografie neposkytuji.

MOHU SI U VÁS ZAKOUPIT DÁRKOVÝ POUKAZ?

Určitě, v případě zájmu mě prosím kontaktujte.

V JAKÉ PODOBĚ SVÉ FOTOGRAFIE DOSTANU?

Náhledy i konečné fotografie obdržíte přes online galerii v elektronické podobě. Pokud se rozhodnete objednat fotografie navíc, můžete tak učinit až 3 měsíce po předání fotografií, poté budou fotografie smazány. Váš výběr upravených fotografií pro vás uchovávám 1 rok. Poté fotografie mažu a bohužel vám je již opětovně nebudu moci zaslat.

Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Pavly Vanwyk, se sídlem Masarykovo náměstí 538, Hradec Králové, 500 02, IČ: 09837655, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Hradci Králové (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

 

 

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

 

Objednání focení

Spojte se se mnou pomocí kontaktního formuláře, e-mailem přímo na adrese [email protected], přes FB či IG nebo telefonicky. Odpovím vám nejpozději do dvou pracovních dnů. Přes sms zprávy rezervace neprovádím.

 

Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem. Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s  autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.

 

Objednací lhůta

Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti – doporučuji si rezervovat čas alespoň 2 týdny před plánovaným termínem focení.

 

 

Zrušení rezervace

Pokud se na focení nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit a potřebujete tedy focení zrušit nebo domluvit nový termín, prosím o oznámení telefonicky nebo e-mailem s dostatečným časovým předstihem.

Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů.

 

Zpoždění

Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.

Opozdílí-se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit.

 

 

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

 

Cena služeb

Cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na webových stránkách.

 

Splatnost cen

Platba je splatná v den focení a to nejlépe na účet.

Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ

 

Realizace focení

Fotografování venku je závislé na počasí a vyhrazuji si právo jej v případě zvláště nepříznivého počasí přesunout na jiný termín. Je možné domluvit se předem na „mokré variantě“, kterou je focení u vás doma nebo v ateliéru (tato možnost je za příplatek).

 

Pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Hradec Králové, k ceně zvoleného fotobalíčku účtuje cestovné 8,- / km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa.

 

Ateliérové focení

Fotografování v ateliéru je možné pouze v čisté obuvi nebo bez bot. Klient se zavazuje nahradit škodu, kterou on nebo jeho děti při fotografování způsobí (např. ušpinění nebo roztržení fotopozadí v ateliéru, rozbití techniky dítětem apod.).

 

Doba focení

Doba focení se liší v závislosti na zvoleném foto balíčku.

 

V průběhu celého fotografování ve studiu či exteriéru je zakázáno pořizovat jakýkoliv záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa 

 

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 

Výběr fotografií

Do 3 týdnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail odkaz na galerii s náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě.

Náhledy, které budou zaslány, představují zdařilé záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.

Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši).

Zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a  k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit.

Vybrané fotografie k úpravě  odešle klient  zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 4 týdnů od jejich obdržení.

Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy.

Pokud si klient nestihne vybrat svoje fotografie k úpravě ani po 3 měsících, dochází ke smazání galerie s náhledy. Pro opětovné nahrání galerie se účtuje manipulační poplatek ve výši 100,-

 

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 

Dodací lhůta fotografií

Doba dodání fotografií je 3 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení.

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:​

 

  • Pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 4 týdnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání na 8 týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě.

  • Při výběru 20 a více ks fotografií nad rámec  zvoleného balíčku.

  • V případě neočekávaných událostí (nemoc). 

Pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky.

Upravené fotografie neobsahují fotografovo logo.

 

Předání fotografií

Editované fotografie  se doručí klientovi v elektronické podobě prostřednictvím odkazu na online galerii.

 

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 

Formát fotografií

 

Zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného foto balíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) 

 

NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI.

 

Retuše

 

U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance.

U novorozenců se navíc retušuje novorozenecká vyrážka a velké rušící kousky loupající se kůže, nikoliv všechna loupající se kůžička – ta je typická pro novorozence. 

 

Speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, odstranění tetování u dětí, čouhajících ramínek, zeštíhlení atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 150,- za fotografii – a za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná.

 

Reklamace

 

Fotografie zpracovávám na zkalibrovaném monitoru, který zaručuje správné podání barev a světlosti/tmavosti fotografie. Při zobrazení na nezkalibrovaném zařízení nebo tisku na nezkalibrované tiskárně může docházet k posunu barev (např. má barva jiný odstín) nebo změně světlosti/tmavosti fotografie (např. fotografie je světlejší nebo tmavší). Klient bere na vědomí, že správné podání zaručuje pouze zkalibrované zařízení a tuto skutečnost fotograf nemůže ovlivnit.

Nesouhlas s fotografickým nebo autorským stylem fotografa není důvodem k reklamaci. Fotografuji svým vlastním stylem, ke kterému patří i můj charakteristický rukopis (např. barevné ladění, světlost/tmavost apod.) a fotografie si můžete prohlédnout v mém portfoliu.

Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci.

 

Archivace fotografií

 

Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 3 měsíců od odevzdání zakázky, poté data  odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)

Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby.

Odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku. 

 

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

 

Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději po skončení focení). Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas  v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

 

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

 

Informace o GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Pavla Vanwyk, IČ: 60372052, se sídlem Masarykovo náměstí 538/2, Hradec Králové (dále jen „správce“).

 

 

Předmětem podnikání správce je poskytování fotografických služeb, v rámci nichž dochází i ke zpracování osobních údajů klientů správce (dále také jako „subjektů údajů“).

 

 

Správce není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních ve smyslu GDPR nařízení.​

 

Kategorie osobních údajů a účel zpracování

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány v následujícím rozsahu:

Identifikační údaje: jméno, příjmení

Kontaktní údaje: dodací adresa, telefon, e-mail

Další údaje: číslo bankovního účtu, fotografie

 

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány za účelem vedení smluvního vztahu a plnění závazků z něj vyplývajících.

 

Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností či povinností vůči kontrolním úřadům.

 

 

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, zejména v souvislosti s vyřizováním dotazů, stížností, požadavků či reklamací subjektů údajů.

Zpracování osobních údajů klientů (fotografií) za účelem jejich zveřejnění na webových stránkách správce na adrese www.fotografkapavla.cz, sociálních sítích správce na adrese www.facebook.com/pavla.vanwyk.photography a/nebo portfoliu správce s úmyslem propagovat činnost správce je možné pouze na základě výslovného souhlasu klienta.

 

 

Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které získal přímo od svých klientů na základě uzavřených smluv, popř. v rámci udělení výslovného souhlasu.

 

 

Příjemci osobních údajů

 

Správce může osobní údaje klientů v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců (popř. zpracovatelů):

 

 

– dodavatelské společnosti

– poskytovatelé platebních bran

– poskytovatelé IT služeb

– poskytovatelé tiskových služeb

 

 

Osobní údaje klientů nebudou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

 

 

Práva subjektů údajů

Fyzická osoba, která je subjektem údajů, má právo na:

– přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

– opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

– výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

– vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

– omezené zpracování dle čl. 18 GDPR,

– přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR,

– podat stížnost u správce či Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že byla její práva na ochranu osobních údajů porušena.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů mohou klienti kontaktovat správce emailem na adrese [email protected] či telefonicky na tel. čísle +420728416652.

 

 

Doba zpracování

 

 

Osobní údaje klientů budou správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu uplatňování jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce osobní údaje klientů zlikviduje, ledaže bude oprávněn nebo povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.

 

 

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány také po dobu vedení případných soudních sporů.

 

 

Osobní údaje, které správce zpracovává na základě souhlasu klientů, jsou u správce uloženy nejdéle po dobu, na kterou mu byl souhlas s takovým zpracováním udělen, tj. po dobu pěti let od udělení souhlasu, nebo do odvolání souhlasu, bude-li souhlas odvolán ještě před uplynutím této doby.

 

 

Neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od dodání zakázky subjektu údajů, poté budou data správcem odstraněna. Upravené fotografie dodané subjektu údajů v elektronické verzi archivuje správce po dobu jednoho roku od jejich dodání.

 

 

Pomine-li účel zpracování, budou veškerá data subjektů údajů sloužící k danému účelu vymazána.

 

 

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

bottom of page